Kaupan ehdot
Tutustu alta löytyviin käyttöehtoihin huolella ennen kuin hyväksyt varauksesi. Lippuja myydään nettikaupassa vain Recover Laboratory ry:n taideteokseen Underneath esityskaudelle 26.9.-20.12.2018.
Tarkista varauksesi päivämäärä ja aika huolella ennen vahvistusta. Maksettuja lippuja ei vaihdeta, palauteta tai lunasteta takaisin. Lipun hinnan lisäksi Recover Laboratory ei peri toimitusmaksuja, vaan liput tulevat asiakkaalle sähköpostilla. Tästä syystä lippu voi joutua joskus roskapostikansioon. Asiakkaan tulee tarkistaa myös roskapostikansio, kuten lipunostosivulla ohjeistetaan.
Recover Laboratory ei korvaa kadonneita, varastettuja tai tuhoutuneita lippuja uudella lipulla eikä rahassa. Esityksen järjestäjä Recover Laboratory pidättää oikeuden perua esityksen sairastapauksissa sekä force majeure -tilanteessa, johon järjestäjä ei pysty vaikuttamaan (esimerkiksi poikkeustilanne, rajut luonnonilmiöt, lakot). Tällöin pyritään ensisijaisesti siirtämään lippu toiselle esityspäivälle. Toissijaisesti asiakkaalle palautetaan lipun hinta. Recover Laboratory tiedottaa mahdollisista esityksen peruuntumisista sekä aikataulumuutoksista sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat antaneet sähköpostitietonsa lipunoston yhteydessä.
Asiakas on itse velvollinen tarkastamaan ettei esityspäivä ole peruuntunut, sekä muut tapahtumaan liittyvät tiedot ja mahdolliset muutokset (esim. alkamisajankohta, lippukohtainen sisäänmenoaika, esteellisyys, ikäraja) osoitteesta www.recoverlaboratory.com.
Alennuslippujen haltijan on pyydettäessä varauduttava esittämään alennukseen oikeuttava todistus tapahtuman sisäänkäynnillä.
Ostettujen lippujen jälleenmyynti on kielletty ilman Recover Laboratoryn erillistä lupaa.
Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki
Yllä oleviin lipunmyynnin ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.
Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitatilanne ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 d §:n ja oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 10 luvun 5 §:n mukaan oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Voimassaolo
Nämä lipunoston ehdot tulivat voimaan 19.10.2018. ja ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy toimitusehdot ostaessaan lippuja Recover Laboratoryltä.